Biler

Vi køre med følgende biler:

 •  4-akslede biler med tiplad og kærre
 •  4-akslet bil med bagmonteret 34 tons meter kran
 •  3-akslet bil med tiplad og kærre
 •  4-akslet bil med frontmonteret 34 tons meter kran
 •  4-akslet bil med frontmonteret 130 tons meter kran
 •  Gummiged
 •  Båndkasse
 •  Slæb til rep. af markveje og anlæg af nye grusveje mm.
 •  Udlægger til kantforstærkning
 •  Blokvogn
 •  Kranmonteret sav 
 •  Flishugger

Jes Iversen Vognmandsforretning
Glansager 2
6400 Sønderborg

Cvr.: 30857585

Tlf.: 7440 3931
Mobil:4017 2931

E-mail: jes.iversen@gmail.com