Jes Iversen vognmandsforretning

Modtagelse af jord til Miljøpladsen Glansager:

Ved modtagelse af jord på vores miljøplads Glansager 2, sørger vi for at jorden delt op i forskellige fraktioner på pladsen, for derefter at blive håndteret iht. vores miljøtilladelse.

Jord, fra ikke områdeklassificerede zoner, der skal sortereres bliver efter bortsortering af brokker, affald mm kørt til godkendt jordtip.
Jord fra områdeklassificerede zoner bliver efter udtagning af jordprøver kørt til godkendt jordtip eller godkendt modtageranlæg.
Ren jord i mindre fraktioner bliver kørt ind på miljøpladsen for derefter at blive kørt videre ud på godkendte jordtip i større mængder.

Ved indlevering af jord på vores miljøplads ,skal der altid oplyses dato for modtagelse samt adressen, hvorfra jorden kommer så den kan blive håndteret korrekt. Derefter bliver jorden
efterset visuelt for at undgå affaldsfraktioner i jorden.

Udover at udtage jordprøver på vores egen plads, tilbyder vi også at køre ud og tage de jordprøver der skal til for at entreprenørerne, bygherrer og kunder kan håndtere jorden iht. miljølovgivningen.

Vi rådgiver gerne vores kunder i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af deres jord i tæt samarbejde med Miljø og affald i de respektive kommuner vi kører i.